Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Funderingslabel nodig omdat Heel Holland Zakt

Steeds meer Nederlandse woningen kampen met funderingsproblemen. De KRO-NCRV concludeerde vorig jaar al dat ‘Heel Holland zakt’. Bij maar liefst één miljoen woningen dreigt verzakking. De schade kan fors oplopen en wordt in veel gevallen niet gedekt door de opstalverzekering. Om woningkopers te beschermen krijgen alle woningen in Nederland een funderingslabel dat de staat van de fundering aangeeft. 

Vanaf juli 2021 moet het nieuwe label in taxatierapporten worden opgenomen, naast het al verplichte energielabel. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontwikkelde een model om de fundering op wijkniveau vast te stellen. Dit onder andere aan de hand van de grondwaterstand, satellietbeelden en de ondergrond. 

Funderingslabel van A tot E
Het label geeft een oordeel dat uiteenloopt van risico A tot E. Krijgt je woning het A-label, dan is er niets aan de hand. Bij risicolabel E gaan alle seinen op rood. Er is sprake van een sterk verhoogd risico. Daarnaast zijn er tekenen van schade gesignaleerd of de woning is erger verzakt dan vergelijkbare huizen in de directe omgeving. De tussenliggende labels zijn ook nuttig. Ze wijzen je op mogelijke problemen die je zelf niet gemakkelijk kunt achterhalen. 

Indicatie van de herstelkosten
Naast een weergave van de problemen, geeft het label ook een benadering van de herstelkosten. Het KCAF inventariseert periodiek de gemiddelde herstelkosten op de markt. De kosten voor een specifieke woning zijn afhankelijk van het type fundering en de locatie in Nederland. De herstelkosten worden uitgedrukt in euro per vierkante meter. Zo weet je als koper waar je aan toe bent en krijg je niet opeens een forse rekening gepresenteerd omdat je huis dreigt te verzakken. 

Droogte bron van funderingsproblemen
Het aantal schademeldingen schiet omhoog, zo meldt het KCAF. Tot begin september zijn er uit 189 gemeenten meldingen binnengekomen van funderingsschade. Droogte en lage waterstanden is een bron van problemen. Sinds de droge zomer van 2018 komen de meldingen steeds vaker uit nieuwe gebieden waar de funderingsproblematiek tot die tijd niet of nauwelijks speelde. Heb je het vermoeden dat jouw woning ook onder de risicocategorie valt? Aan deze signalen kan je funderingsproblemen herkennen. 

Funderingslabel geen oplossing
Het funderingslabel is goed voor de transparantie maar lost de toenemende problemen met funderingen niet op. Daar is meer voor nodig. Vaak is het een probleem dat in een hele wijk of zelfs gemeente speelt. Het TV-programma De Monitor vraagt zich in deze uitzending af wie ervoor zorgt dat het stopt en waar de rekening komt te liggen.

Problemen met de fundering gaan vaak samen met hoge herstelkosten. Goed dat er meer aandacht voor komt met invoering van het label. Hopelijk komt ook het landelijk herstel door de overheid hierdoor hoger op de agenda. Het risico ligt nu nog grotendeels bij huiseigenaren zelf. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

Informeert Nieuws maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie