Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde bedrijfspand

Net als woningeigenaren heb je met een bedrijfspand ook te maken met de WOZ-waarde. Waarschijnlijk heb je van de gemeente recent bericht hierover ontvangen. De WOZ-waarde is een waardeschatting van de gemeente over jouw bedrijfspand. Daarnaast is het een uitgangspunt voor veel belastingen. Het is dan ook belangrijk dat de waarde juist is. Ben je het niet eens met de inschatting? Zo maak je bezwaar. 

Naast dat de onroerendzaakbelasting (OZB) wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde, bepaalt deze ook deels of je het bedrijfspand kunt afschrijven. Je kunt een bedrijfspand afschrijven zolang de boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde wordt onder andere bepaald op basis van de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kan dus betekenen dat je het bedrijfspand niet kunt afschrijven. Verhuur je het bedrijfspand? Dan is de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde. Bij eigen gebruik is dat 50%.

WOZ-waarde bedrijfspand: bezwaar maken
Net als bij woningen kunnen er talloze redenen zijn waarom de WOZ-waarde van je bedrijfspand niet correct is ingeschat. Alles in de directe omgeving van het pand kan invloed hebben op de waarde. Denk bijvoorbeeld aan leegstand in de buurt en een tekort aan parkeerplaatsen. Ook zaken als de aanwezigheid van asbest en de staat van onderhoud spelen een rol.

Het meeste kans met een bezwaar maak je door te kijken hoe de (fictieve) jaarhuur per m2 en vermenigvuldigingsfactor zijn vastgesteld. Gemeenten gebruiken hiervoor niet altijd de juiste uitgangspunten. Zo kan het voorkomen dat jouw magazijn wordt gezien als kantoorruimte. Deze worden doorgaans hoger gewaardeerd per vierkante meter, waardoor de WOZ-waarde hoger uitpakt.

Stappenplan bezwaar maken WOZ-waarde

 1. Verzamel informatie
  Online kun je een taxatieverslag opvragen waarin is uitgelegd hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Op basis van dit verslag verzamel je vervolgens informatie die een lagere waardering rechtvaardigen. Bijvoorbeeld dat je bedrijfspand grotendeels een magazijn is of er veel leegstand in de buurt is.

 2. Stel een bezwaarschrift op
  Op basis van de verzamelde gegevens kun je een bezwaarschrift opstellen. Hierin leg je uit waarom je het niet eens bent met de waardebepaling. Onderbouw dit met de verzamelde gegevens en voeg hier foto’s, bewijsstukken of rapporten aan toe. Geef in het bezwaarschrift ook aan of je gehoord wilt worden als de gemeente besluit je bezwaar (deels) af te wijzen.

 3. Verstuur het bezwaarschrift
  Het bezwaarschrift moet je uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking bij de gemeente binnen zijn.

 4. Volg de procedure
  Na ontvangst van het bezwaarschrift buigt de gemeente zich over het bezwaar. Zodra de gemeente zijn besluit heeft gemaakt ontvang je hier bericht over. Als je hebt aangegeven gehoord te willen worden, kun je uitgenodigd worden voor een hoorzitting.

 5. Dien een eventueel een beroep in
  Wijst de gemeente jouw verzoek af? Als laatste kun je beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor heb je zes weken de tijd vanaf de dagtekening van de gemeentelijke uitspraak. Na de uitspraak van de rechtbank is zelfs een hoger beroep mogelijk, al moet je jezelf wel afvragen in hoeverre het de moeite loont.

Misschien is het effect van een te hoge WOZ-waarde van een bedrijfspand voor een ondernemer nog wel groter dan voor huiseigenaren. Het aantekenen van een goed onderbouwd bezwaar neemt echter wel de nodige tijd in beslag.

 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

Informeert Nieuws maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie