Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Bevriezing AOW-leeftijd in 2029

In 2029 zal de AOW-leeftijd niet veranderen, zo meldt minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen zullen, net zoals in het voorgaande jaar, vanaf de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden recht hebben op AOW. De wijziging is een indirect gevolg van de oversterfte tijdens de coronapandemie. 

Eerst even terug naar de basis. De termen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd worden vaak door elkaar heen gebruikt. Je pensioen bestaat uit drie delen. De AOW is één van de drie onderdelen. Zodra je de AOW-leeftijd bereikt hebt, hoef je geen AOW-premie meer te betalen en ontvang je een AOW-uitkering.

De pensioenleeftijd duidt op het moment waarop je kan kiezen om te stoppen met werken. Deze leeftijd is doorgaans gelinkt aan de AOW-leeftijd, maar er bestaan situaties waarin je eerder kan stoppen. Langer doorwerken is uiteraard ook een optie. De beslissing wanneer het arbeidsbestaan vaarwel wordt gezegd, wordt steeds meer een persoonlijke keuze.

Stijging AOW-leeftijd tot en met 2028
De overheid stelt elk jaar vast wat de AOW-leeftijd over vijf jaar wordt. Dit doen ze met behulp van de cijfers over de levensverwachting van het CBS. Zo is eerder bepaald dat je in 2024 in aanmerking komt voor AOW op je 67e. Dit blijft ongewijzigd tot en met 2027. In 2028 gaat dit met drie maanden omhoog.

Bevriezing AOW-leeftijd in 2029
In 2029 stijgt de AOW-leeftijd niet verder, zo blijkt uit de brief van minister Carola Schouten. Deze bevriezing op 67 jaar en drie maanden heeft verschillende oorzaken, waarvan de belangrijkste:

  • Het aantal overlijdens is in afgelopen jaren hoger uitgevallen dan eerder ingeschat. Dit heeft als gevolg dat de leeftijd waarop men voor AOW in aanmerking komt, niet verhoogd wordt. Deze toename in sterfgevallen kan vooral worden toegeschreven aan de coronapandemie. Er wordt geschat dat er in de afgelopen jaren ongeveer 10% meer mensen zijn overleden dan in een situatie zonder de pandemie. Ook dit jaar is het sterftecijfer hoger dan verwacht (+6%). Ondanks dat de gemiddelde levensverwachting zich momenteel herstelt, blijft deze nog steeds onder het niveau van voor de uitbraak van de pandemie.
  • Personen die in 2029 de leeftijd van 65 jaar bereiken, hebben volgens ramingen van het CBS gemiddeld nog bijna 21 jaar te leven. Hiermee ligt de schatting lager dan de eerdere raming van 21,16 jaar. Dit lijkt een minimale aanpassing, maar op het totaal kan het veel verschil maken.

Op basis van het bovenstaande zou de AOW-leeftijd in 2028 eigenlijk zelfs naar beneden moeten. Dat is alleen geen optie, aangezien de AOW-leeftijd per vijf jaar van tevoren wordt bepaald. Dit wijzigen is geen optie.

Wil je weten hoe jouw pensioen ervoor staat? En hoe je eventueel extra pensioenvermogen op kunt bouwen om eerder te stoppen met werken? Laat vrijblijvend een reactie achter via het onderstaande formulier.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

Informeert Nieuws maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie