Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Belasting in box-3 wordt anders berekend

Sinds 2023 wordt de belasting die je in box-3 betaalt op een andere manier vastgesteld door de Belastingdienst. Dit heeft mogelijk ook effect op de voorlopige aanslag van 2024. Momenteel geldt een overgangsperiode naar een compleet vernieuwd box-3-stelsel, dat vanaf 2027 volledig in zal gaan. Wat merk jij er nu al van?

Laten we beginnen bij de basis: box 3 draait om het inkomen uit vermogen binnen je belastingaangifte. Dit vermogen bestaat uit zaken zoals spaargeld, aandelen, en een tweede huis. Het totale vermogen is de waarde van al je bezittingen, met aftrek van eventuele schulden. In 2024 betaal je 36% belasting over je vermogen in box 3, wat een stijging is ten opzichte van de 32% in 2023.

Vrijstelling deel vermogen
Over een deel van je vermogen ben je geen belasting verschuldigd. Voor 2024 geldt deze vrijstelling voor bedragen tot € 57.000 voor individuen en tot € 114.000 voor fiscale partners, gelijk aan de bedragen in 2023. Voor groene beleggingen en spaartegoeden, die bijdragen aan bijvoorbeeld projecten gericht op milieubescherming, gelden hogere vrijgestelde bedragen. Schulden zijn aftrekbaar van je vermogen, maar enkel boven een bepaalde drempelwaarde.

Aangepaste berekening box-3 belasting
In de vernieuwde berekeningswijze van box 3 wordt je vermogen onderverdeeld in drie categorieën: banktegoeden, beleggingen, en overige bezittingen en schulden. Een belangrijke verandering is dat de daadwerkelijke verdeling van je vermogen nu leidend is voor de berekening, in plaats van een fictieve verdeling zoals voorheen door de Belastingdienst werd aangehouden. Voor elke categorie van vermogen wordt een fictief rendement aangenomen dat in lijn ligt van de werkelijke rendementen op sparen en beleggen.

Hoe ziet de voorlopige aanslag van 2024 eruit?
De voorlopige aanslag voor 2024 is gebaseerd op deze nieuwe regels, met fictieve rendementspercentages die weerspiegelen wat je daadwerkelijk kunt verwachten aan rendement. De vastgestelde rendementspercentages voor 2024 zijn:

  • (Spaar)tegoeden bij de bank: 1,03%
  • Beleggingen en andere bezittingen: 6,04%
  • Schulden: 2,47%

Het rendementspercentage voor beleggingen en andere bezittingen zijn al vastgesteld. De percentages voor de andere categorieën zijn nog voorlopig en zullen begin 2025 definitief worden bepaald. Wil je meer details weten over box-3 en de bijbehorende belasting? Op de website van de Belastingdienst lees je er alles over.

De wijzigingen rond box-3 kunnen invloed hebben op de vermogensbelasting die je betaalt. Zeker als je in verhouding bovengemiddeld meer belegt dan spaart, pakt de wijziging minder gunstig uit.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

Informeert Nieuws maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie